Facultatea Transfrontalieră

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti

 

DOMENIILE ŞI PROGRAME DE STUDII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

LICENŢĂ

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii

Cod

Ani de studiu

1.       

Inginerie electrică

Electromecanică

V1

II, IV

2.       

Zootehnie

Piscicultură şi acvacultură

U1

I, II, III, IV

3.       

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

M2

I, II, III, IV

4.       

Ingineria materialelor

Ingineria procesării materialelor

L1

II, III,IV

5.       

Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate)

S1

I, II, III

6.       

Educaţie fizică şi sport

Educaţie fizică şi sportivă

X1

I, II, III

7.       

Relaţii internaţionale şi studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

T2

I, II, III

8.       

Economie şi afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale

H1

I, II, III

9.       

Stiinte administrative

Asistenţă managerială şi administrativă

A3

I

10.   

Limba si literatura

Limbă şi literatură ucarineană - Limbă şi literatură romană

L3

I

MASTERAT

Nr. crt.

Domeniul de master

Programul de studii

Cod

Ani de studiu

1.       

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

Loisir-Fitness

G2

I, II

2.       

Drept

Ştiinţe penale şi criminalistică

P2

I, II

3.       

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

Kinetoterapie la domiciliu

K1

I, II

4.       

Filologie

--

Literatură romană şi dialog pluri-identitar - paradigme culturale şi didactice contemporane (cu predare in limba romană)

L2

I, II

5.       

Drept

Relaţii internaţionale şi cooperare transfrontalieră (interdisciplinar cu domeniul: Ştiinţe administrative)

K

II

I, II

6.       

Economie şi afaceri internaţionale

Administrarea afacerilor internaţionale euroregionale

A2

I

I, II

7.       

Ingineria produselor alimentare

Controlul, expertizarea şi siguranţa alimentelor

E

I

I, II

8.       

Filologie

Limba romană - Identitate şi deschidere culturală

F2

I, II

9.       

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare, multiculturalitate şi multilingvism

C3

I, II

10.   

Istorie

Geopolitică şi interferenţe social-culturale est-europene (interdisciplinar cu domeniile: Filologie, Teologie)

D3

I, II

11.   

Ingineria materialelor

Ingineria materialelor avansate

I1

I, II