Facultatea Transfrontalieră

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

ORGANIGRAMA - DIDACTICFacultatea Transfrontaliera de Stiinte Umaniste, Economice si Ingineresti

Decan

Nicolae DIACONU

Conf.univ.dr.ing.

Telefon: 0728.979273

Adresa electronica: nicolae.diaconu@ugal.ro

Prodecan

Gina Aurora NECULA

Conf.univ.dr.

Adresa electronica:

gina.necula@ugal.ro

Prodecan

Vasile BRIA

S.L.univ.dr.ing.

Adresa electronica:

vasile.bria@ugal.ro

Director departament

Adrian CIRCIUMARU

Prof.univ.dr.fiz.

Adresa electronica:

adrian.circiumaru@ugal.ro

Secretariat facultate

Secretar Sef

Simona TOMA

Telefon: (+40)0336130186

Adresa electronica:

simona.toma@ugal.ro

Secretar

Alina COJA

Telefon: (+40)0336130186

Adresa electronica:

alina.coja@ugal.ro

Secretar

Ana-Maria OPREA

Telefon: (+40)0336130186

Adresa electronica:

ana-maria.oprea@ugal.ro