Facultatea Transfrontalieră

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
Informatii noi
Biblioteca
Adrian Circiumaru: Compozite cu Matrice Polimerice
Adrian Circiumaru: Caracterizarea Polimerilor - ghid pentru lucrari practice
Adrian Circiumaru: Caracterizarea materialelor compozite cu matrice polimerice - ghid pentru lucrari practice

Indicatii pentru licente - disertatii
Formulare de completat in vederea prezentarii lucrarii de licenta/disertatie
Ghid de elaborare a lucrarii de disertatie