Facultatea Transfrontaliera

Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati
INFORMARE PRIVIND EXTENSIUNEA UNIVERSITARA DE LA CAHUL A UNIVERSITATII DUNAREA DE JOS DIN GALATI

ISTORICUL FACULTATILOR TRANSFRONTALIERE SI MULTICULTURALE DE LA CAHUL IN COORDONAREA UNIVERSITATII "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI

 

Facultatile transfrontaliere si multiculturale de la Cahul au fost create in cadrul Euroregiunii "Dunarea de Jos" in baza "Tratatului cu privire la relatiile de bunavecinatate ai cooperare intre Romania, Republica Moldova ai Ucraina, a Protocolului de colaborare trilaterala intre Guvernele Romaniei, Republicii Moldova si Ucrainei", semnat la Izmail la 4 iulie 1997 si a "Conventiei - cadru europeana, referitoare la cooperarea transfrontaliera a colectivitatilor sau autoritatilor teritoriale", semnata la Madrid la 21 mai 1980.

Facultatile si-au inceput activitatea in urma acordului ministrilor invatamantului din Republica Moldova si Romania, domnii Anatol Grimanschi si Andrei Marga, la 4 octombrie 1999, avand urmatoarea structura:

         Facultatea de Filologie si Istorie;

         Facultatea de Stiinte.

incepand cu anul universitar 2000-2001, facultatile au functionat in baza "Protocolului de colaborare intre Ministerul Educatiei Nationale din Romania si Ministerul Educatiei si Stiintei a Republicii Moldova" semnat la Chisinau, la 11 iunie 2000, prin care s-a aprobat structura de la acea vreme si cifrele de Scolarizare, confirmate de "Protocolul de colaborare intre Ministerul Educatiei Si Cercetarii din Romania Si Ministerul invatamantului din Republica Moldova, pentru anul de invatamant 2001-2002" semnat la BucureSti, la 5 iulie 2001.

incepand cu anul universitar 2001-2002, invatamantul universitar transfrontalier Si multicultural avea urmatoarea structura:

1.      Facultatea de Stiinte cu specializarile:

         Matematica - Informatica

         Managementul firmei

2.      Facultatea de Stiinte ingineresti cu specializarile:

         Tehnologia Si controlul produselor alimentare

         Inginerie economica in domeniul mecanic

3.      Facultatea de Filologie, Istorie Si Ştiinte administrative cu specializarile:

         Filologie - Istorie

         Administratie publica locala

Incepand cu anul universitar 2002 - 2003, autoritatile din Republica Moldova nu au mai acceptat functionarea facultatilor pe teritoriul sau, astfel incat activitatea a continuat in aceeasi structura la Galati. Pentru un an academic (2003 - 2004), cu studentii anului I, functionarea facultatilor s-a desfasurat in spatii de invatamant din orasul Tulcea. Seriile de studenti "protejate" de protocolul dintre cele doua tari au continuat sa studieze in spatiile Universitatii de Stat "B. P. HaSdeu" din Cahul.

In cadrul facultatilor mentionate, in anul universitar 2004-2005 erau cuprinsi un numar de 459 studenti din Republica Moldova, Romania si Ucraina - toti avand calitatea de bursieri ai statului roman, dupa cum urmeaza:

 

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul V

Total

Total

104

101

99

122

33

459

Din care:

IR

18

24

23

22

-

87

MI

17

15

18

20

-

70

IE

17

20

21

16

16

90

IPA

17

18

18

19

17

89

AP

18

-

-

20

-

38

MF

17

24

19

25

-

85

 

La sfarsitul anului 2004 erau inregistrate doua promotii de absolventi:

Specializarea

Promotia 2003

Promotia 2004

Istorie - limba Si lit. romana

15

20

Matematica - informatica

12

20

Administratie publica

-

15

Management

-

20

 

Facultatile au functionat in anul academic 2004- 2005 in cadrul Universitatii de Stat din Cahul (pentru anii IV Si V),care a pus la dispozitie spatii de invatamant Si camine pentru studenti, si in cadrul Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati (pentru anii I - III).

In structura Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati, conform Hotararii de Guvern nr. 916/11.08.2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 766/23.08.2005, erau cuprinse trei facultati:

         Facultatea de Filologie, Istorie si Ştiinte administrative din Cahul - Republica Moldova, cu specializarile:

-          Administratie publica

-          Istorie

-          Limba si literatura romana

         Facultatea de Ştiinte din Cahul - Republica Moldova,cu specializarile:

-          Matematica informatica

-          Matematica

-          Informatica

-          Management

-          Contabilitate si informatica de gestiune

         Facultatea de Stiinte Ingineresti din Cahul - Republica Moldova, cu specializarile:

-          Ingineria produselor alimentare

-          Inginerie economica in domeniul mecanic

-          Inginerie mecanica.

in 02.08.2007 a fost emis de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii Si Tineretului din Romania Ordinul nr.1646 cu privire la Scolarizarea cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European Si ai Confederatiei Elvetiene care studiaza in Romania, ordin care avea sa deschida dinnou calea cooperarii in domeniul Stiintei, invatamantului Si culturii dintre Romania Si Republica Moldova.

Prin Hotararea de Guvern nr.676/28.06.2007 privind domeniile de studii universitare de licenta, structurile institutiilor de invatamant superior Si specializarile organizate de acestea, denumirea facultatii s-a schimbat. incepand cu 01.10.2007, noua denumire a devenit Facultatea Transfrontaliera de Stiinte Umaniste, Economice si Ingineresti, denumire care se pastreaza si in prezent.

Pentru urmatorii ani universitari (2008-2009 Si 2009-2010), facultatea a continuat cu o serie de specializari in lichidare dupa cum urmeaza:

Nr.crt.

Specializarea

Cod

Anul de studii

Numar studenti

1.

Limba Si Literatura Romana

LLR

Anul III

15

2.

Istorie

IST

Anul III

21

3.

Limbi Moderne Aplicate

LMA

Anul III

19

4.

Informatica

INF

Anul III

17

 

 

Nr.crt.

Specializarea

Cod

Anul de studii

Numar studenti

5.

Automatica si Informatica Aplicata

AIA

Anul III

11

6.

Finante si banci

FB

Anul III

17

7.

Contabilitate Si Informatica de Gestiune

CIG

Anul III

20

8.

Inginerie Mecanica

IM

Anii III, IV Si V

44

9.

Ingineria Produselor Alimentare

IPA

Anii III, IV Si V

52

10.

Ingineria Si Protectia Mediului

IPM

Anii III Si IV

15

11.

Masuratori Terestre Si Cadastru

MTC

Anii III Si IV

36

Total

268

 

in urma Sedintei Biroului de Senat a Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati din 17.03.2009, s-a hotarat ca studentii  din anul IV de la Facultatea Transfrontaliera de Ştiinte Umaniste, Economice si Ingineresti sa urmeze cursurile in cadrul facultatilor cu specializari omoloage din Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati. Practic, acest lucru ar fi insemnat sfarsitul unei facultati cu o traditie de peste 10 ani,pentru care factori decizionali, cadre didactice, persoane din anturajul facultatii, oameni de buna credintaau depus eforturi sustinute pentru continuarea unei activitati dorite si de Romania dar, mai ales de tinerii cetateni din Republica Moldova. Coincidenta a facut ca in urma Ordinului Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului din Romania nr.5442/18.10.2010, si respectiv 5443.18.10.2010, privind scolarizarea in invatamantul superior de stat in extensiunea Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati deschisa in cadrul Universitatii "Bogdan Petriceicu HaSdeu" din Cahul, a cetatenilor de origine romana din Republica Moldova, incepand cu anul universitar 2010-2011, facultatea sa primeasca din nou cifra de scolarizare pentru studii de licenta si masterat pentru tinerii cetateni ai Republicii Moldova care doresc sa se inscrie la studii in Romania, dupa cum urmeaza:

- la studii universitare de licenta, la Facultatea Transfrontaliera de Ştiinte umaniste, Economice si Ingineresti a Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati, au fost alocate un numar de 360 locuri bugetate din care, in urma concursului de admitere, prin Ordin al Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului Si Sportului din Romania, s-au ocupat un numar de 340 locuri;

- la studii universitare de masterat, la Facultatea Transfrontaliera de Ştiinte umaniste, Economice Si InginereStia Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati, au fost alocate un numar de 120 locuri bugetate din care, in urma concursului de admitere, prin Ordin al Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului Si Sportului din Romania, s-au ocupat un numar de 200 locuri (suplimentare cu 80 locuri pentru cele neocupate la extensiunea din Balti).

ActivitateaFacultatii Transfrontaliere de Ştiinte umaniste, Economice Si InginereSti a Universitatii "Dunarea de Jos" din Galati s-a reluat la 01.10.2010, facultatea dispunand de 11 specializari universitare de licenta (cu Scolarizare la Cahul) Si 7 specializari de masterat (6 cu Scolarizare la Cahul Si una cu Scolarizare la ChiSinau), conform listei anexate.

LISTA CU SPECIALIZĂRILE DE LA LICENŢĂ

ŞI PROGRAMELE DE MASTERAT IN DERULARE INCEPAND CU ANUL UNIVERSITAR 2010-2011

 

Nr.crt.

Specializare/Program de studiu

Observatii

SPECIALIZARI  LICENTA

 1.  

Administratie publica

 

 1.  

Contabilitate si informatica de gestiune

 

 1.  

Finante si banci

 

 1.  

Management

 

 1.  

Limbi moderne aplicate

 

 1.  

Limba Si literatura romana

 

 1.  

Istorie

 

 1.  

Informatica

 

 1.  

Ingineria produselor alimentare

2 grupe

 1.  

Inginerie economica in domeniul mecanic

2 grupe

 1.  

Ingineria si protectia mediului in industrie

 

PROGRAME DE STUDII - MASTERAT

1.

Administratie publica si integrare europeana

 

2.

Contabilitate Si audit

 

3.

Dreptul european al afacerilor

 

4.

Spatiul romanesc intre orient si occident

 

5.

Controlul, expertizarea si securitatea alimentelor

 

6.

Metode avansate de proiectare si analiza in ingineria mecanica

 

7.

Loisir -Fitness

in colaborare cu Universitatea de Stat de Educatie fizica Si Sport - ChiSinau

 

Ca o noutate, incepand din anul 2010, exista posibilitatea urmarii simultane a cursurilor: Si la Universitatea Bogdan Petriceicu HaSdeu - Cahul, Si la Universitatea Dunarea de Jos din Galati - cu Scolarizare la Cahul. Planurile de invatamant permit echivalarea reciproca a unor discipline parcurse la fiecare din cele doua universitati.

In aceasta perioada, Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati asigura corpul didactic (aproximativ 200 de cadre didactice, din care: 45 profesori universitari, 55 conferentiari; 40 lectori Si Sefi de lucrari; asistenti Si preparatori) care, in functie de orar, se deplaseaza zilnic la Cahul. Corpul profesoral este completat cu cadre didactice apartinand Universitatii de Stat B.P.HaSdeu din Cahul, Universitatii de Educatie fizica Si Sport din ChiSinau Si din alte centre universitare din Republica Moldova Si Romania.

Prin situarea orasului Cahul la numai 65 km fata de Galati, exista conditii optime pentru o buna functionare si dezvoltare in continuare a facultatilor de la Cahul in cadrul Euroregiunii Dunarea de Jos, asigurandu-se scolarizarea studentilor moldoveni la Cahul, in aceleasi conditii cu cele oferite in centrele universitare din Romania.

Rector, Prof. univ.dr. ing. Iulian BiRSAN

Decan, Conf.univ.dr.ing. Nicolae DIACONU