? Facultatea Transfrontaliera
Facultatea Transfrontalieră

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
 
 
 


25.11.2019 - ANUNT IMPORTANT PENTRU ANII TERMINALI PROMOTIA 2019 IN SECTIUNEA INFORMATII UTILE

INFORMARE PRIVIND EXTENSIUNEA UNIVERSITARA DE LA CAHUL A UNIVERSITATII DUNAREA DE JOS DIN GALATI

ISTORICUL FACULTATILOR TRANSFRONTALIERE SI MULTICULTURALE DE LA CAHUL IN COORDONAREA UNIVERSITATII "DUNAREA DE JOS" DIN GALATI

 

Facultăţile transfrontaliere şi multiculturale de la Cahul au fost create in cadrul Euroregiunii "Dunărea de Jos" in baza "Tratatului cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare intre Romania, Republica Moldova şi Ucraina, a Protocolului de colaborare trilaterală intre Guvernele Romaniei, Republicii Moldova şi Ucrainei", semnat la Izmail la 4 iulie 1997 şi a "Convenţiei cadru europeană, referitoare la cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale", semnată la Madrid la 21 mai 1980.

Facultăţile şi-au inceput activitatea in urma acordului miniştrilor invăţămantului din Republica Moldova şi Romania, domnii Anatol Grimanschi şi Andrei Marga, la 4 octombrie 1999, avand următoarea structură:

- Facultatea de Filologie si Istorie;

- Facultatea de Ştiinţe.

Incepand cu anul universitar 2000-2001, facultăţile au funcţionat in baza "Protocolului de colaborare intre Ministerul Educaţiei Naţionale din Romania şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei a Republicii Moldova" semnat la Chişinău, la 11 iunie 2000, prin care s-a aprobat structura de la acea vreme şi cifrele de şcolarizare, confirmate de " Protocolul de colaborare intre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din Romania şi Ministerul Invăţămantului din Republica Moldova, pentru anul de invăţămant 2001-2002" semnat la Bucureşti, la 5 iulie 2001.

Incepand cu anul universitar 2001-2002, invăţămantul universitar transfrontalier şi multicultural avea următoarea structură:

1.      Facultatea de ştiinţe cu specializările:

- Matematică Informatică

- Managementul firmei

2.      Facultatea de Ştiinţe inginereşti cu specializările:

- Tehnologia şi controlul produselor alimentare

- Inginerie economică in domeniul mecanic

3.      Facultatea de Filologie, Istorie şi Ştiinţe administrative cu specializările:

- Filologie Istorie

- Administraţie publică locală

Incepand cu anul universitar 2002 2003, autorităţile din Republica Moldova nu au mai acceptat funcţionarea facultăţilor pe teritoriul său, astfel incat activitatea a continuat in aceeaşi structură la Galaţi. Pentru un an academic (2003 2004), cu studenţii anului I, funcţionarea facultăţilor s-a desfăşurat in spaţii de invăţămant din oraşul Tulcea. Seriile de studenţi "protejate" de protocolul dintre cele două ţări au continuat să studieze in spaţiile Universităţii de Stat "B. P. Haşdeu" din Cahul.

In cadrul facultăţilor menţionate, in anul universitar 2004-2005 erau cuprinşi un număr de 459 studenţi din Republica Moldova, Romania şi Ucraina toţi avand calitatea de bursieri ai statului roman, după cum urmează:

 

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul V

Total

Total

104

101

99

122

33

459

Din care:

IR

18

24

23

22

-

87

MI

17

15

18

20

-

70

IE

17

20

21

16

16

90

IPA

17

18

18

19

17

89

AP

18

-

-

20

-

38

MF

17

24

19

25

-

85

 

La sfarşitul anului 2004 erau inregistrate două promoţii de absolvenţi:

Specializarea

Promoţia 2003

Promoţia 2004

Istorie limbă şi lit. romană

15

20

Matematică informatică

12

20

Administraţie publică

-

15

Management

-

20

 

Facultăţile au funcţionat in anul academic 2004- 2005 in cadrul Universităţii de Stat din Cahul (pentru anii IV şi V), care a pus la dispoziţie spaţii de invăţămant şi cămine pentru studenţi, şi in cadrul Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi (pentru anii I III).

In structura Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, conform Hotărarii de Guvern nr. 916/11.08.2005, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 766/23.08.2005, erau cuprinse trei facultăţi:

- Facultatea de Filologie, Istorie şi Ştiinţe administrative din Cahul - Republica Moldova, cu specializările:

-          Administraţie publică

-          Istorie

-          Limba şi literatura romană

- Facultatea de Ştiinţe din Cahul - Republica Moldova, cu specializările:

-          Matematică informatică

-          Matematică

-          Informatică

-          Management

-          Contabilitate şi informatică de gestiune

- Facultatea de Ştiinţe Inginereşti din Cahul - Republica Moldova, cu specializările:

-          Ingineria produselor alimentare

-          Inginerie economică in domeniul mecanic

-          Inginerie mecanică.

In 02.08.2007 a fost emis de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din Romania Ordinul nr.1646 cu privire la şcolarizarea cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinand Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care studiază in Romania, ordin care avea să deschidă din nou calea cooperării in domeniul ştiinţei, invăţămantului şi culturii dintre Romania şi Republica Moldova.

Prin Hotărarea de Guvern nr.676/28.06.2007 privind domeniile de studii universitare de licenţă, structurile instituţiilor de invăţămant superior şi specializările organizate de acestea, denumirea facultăţii s-a schimbat. Incepand cu 01.10.2007, noua denumire a devenit Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti, denumire care se păstrează şi in prezent.

Pentru următorii ani universitari (2008-2009 şi 2009-2010), facultatea a continuat cu o serie de specializări in lichidare după cum urmează:

Nr.crt.

Specializarea

Cod

Anul de studii

Număr studenţi

1.

Limba şi Literatura Romană

LLR

Anul III

15

2.

Istorie

IST

Anul III

21

3.

Limbi Moderne Aplicate

LMA

Anul III

19

4.

Informatică

INF

Anul III

17

 

 

Nr.crt.

Specializarea

Cod

Anul de studii

Număr studenţi

5.

Automatică şi Informatică Aplicată

AIA

Anul III

11

6.

Finanţe Bănci

FB

Anul III

17

7.

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

CIG

Anul III

20

8.

Inginerie Mecanică

IM

Anii III, IV şi V

44

9.

Ingineria Produselor Alimentare

IPA

Anii III, IV şi V

52

10.

Ingineria şi Protecţia Mediului

IPM

Anii III şi IV

15

11.

Măsurători Terestre şi Cadastru

MTC

Anii III şi IV

36

Total

268

 

In urma şedinţei Biroului de Senat a Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi din 17.03.2009, s-a hotărat ca studenţii din anul IV de la Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti să urmeze cursurile in cadrul facultăţilor cu specializări omoloage din Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi. Practic, acest lucru ar fi insemnat sfarşitul unei facultăţi cu o tradiţie de peste 10 ani, pentru care factori decizionali, cadre didactice, persoane din anturajul facultăţii, oameni de bună credinţă au depus eforturi susţinute pentru continuarea unei activităţi dorite şi de Romania dar, mai ales de tinerii cetăţeni din Republica Moldova. Coincidenţa a făcut ca in urma Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din Romania nr.5442/18.10.2010, şi respectiv 5443.18.10.2010, privind şcolarizarea in invăţămantul superior de stat in extensiunea Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi deschisă in cadrul Universităţii "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Cahul, a cetăţenilor de origine romană din Republica Moldova, incepand cu anul universitar 2010-2011, facultatea să primească din nou cifră de şcolarizare pentru studii de licenţă şi masterat pentru tinerii cetăţeni ai Republicii Moldova care doresc să se inscrie la studii in Romania, după cum urmează:

- la studii universitare de licenţă, la Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe umaniste, Economice şi Inginereşti a Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, au fost alocate un număr de 360 locuri bugetate din care, in urma concursului de admitere, prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din Romania, s-au ocupat un număr de 340 locuri;

- la studii universitare de masterat, la Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe umaniste, Economice şi Inginereşti a Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, au fost alocate un număr de 120 locuri bugetate din care, in urma concursului de admitere, prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din Romania, s-au ocupat un număr de 200 locuri (suplimentare cu 80 locuri pentru cele neocupate la extensiunea din Bălţi).

Activitatea Facultăţii Transfrontaliere de Ştiinţe umaniste, Economice şi Inginereşti a Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi s-a reluat la 01.10.2010, facultatea dispunand de 11 specializări universitare de licenţă (cu şcolarizare la Cahul) şi 7 specializări de masterat (6 cu şcolarizare la Cahul şi una cu şcolarizare la Chişinău), conform listei anexate.

LISTA CU SPECIALIZĂRILE DE LA LICENŢĂ

ŞI PROGRAMELE DE MASTERAT IN DERULARE INCEPAND CU ANUL UNIVERSITAR 2010-2011

 

Nr.crt.

Specializare/Program de studiu

Observaţii

SPECIALIZĂRI LICENŢĂ

 1.  

Administraţie publică

 

 1.  

Contabilitate şi informatică de gestiune

 

 1.  

Finanţe - bănci

 

 1.  

Management

 

 1.  

Limbi moderne aplicate

 

 1.  

Limba şi literatura romană

 

 1.  

Istorie

 

 1.  

Informatică

 

 1.  

Ingineria produselor alimentare

2 grupe

 1.  

Inginerie economică in domeniul mecanic

2 grupe

 1.  

Ingineria şi protecţia mediului in industrie

 

PROGRAME DE STUDII MASTERAT

1.

Administraţie publică şi integrare europeană

 

2.

Contabilitate şi audit

 

3.

Dreptul european al afacerilor

 

4.

Spaţiul romanesc intre orient şi occident

 

5.

Controlul, expertizarea şi securitatea alimentelor

 

6.

Metode avansate de proiectare şi analiză in ingineria mecanică

 

7.

Fitness şi loisir

in colaborare cu Universitatea de Stat de Educaţie fizică şi Sport - Chişinău

 

Ca o noutate, incepand din anul 2010, există posibilitatea urmării simultane a cursurilor: şi la Universitatea Bogdan Petriceicu Haşdeu Cahul, şi la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi cu şcolarizare la Cahul. Planurile de invăţămant permit echivalarea reciprocă a unor discipline parcurse la fiecare din cele două universităţi.

In această perioadă, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi asigură corpul didactic (aproximativ 200 de cadre didactice, din care: 45 profesori universitari, 55 conferenţiari; 40 lectori şi şefi de lucrări; asistenţi şi preparatori) care, in funcţie de orar, se deplasează zilnic la Cahul. Corpul profesoral este completat cu cadre didactice aparţinand Universităţii de Stat B.P.Haşdeu din Cahul, Universităţii de Educaţie fizică şi Sport din Chişinău şi din alte centre universitare din Republica Moldova şi Romania.

Prin situarea oraşului Cahul la numai 65 km faţă de Galaţi, există condiţii optime pentru o bună funcţionare şi dezvoltare in continuare a facultăţilor de la Cahul in cadrul Euroregiunii Dunărea de Jos, asigurandu-se şcolarizarea studenţilor moldoveni la Cahul, in aceleaşi condiţii cu cele oferite in centrele universitare din Romania.

Rector, Prof. univ.dr. ing. Iulian BIRSAN

Decan, Conf.univ.dr.ing. Nicolae DIACONU