Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
 
 
 

17.05.2016 - ANUNTURI IMPORTANTE DISERTATII-LICENTE

INFORMARE PRIVIND EXTENSIUNEA UNIVERSITARA DE LA CAHUL A UNIVERSITĂŢII DUNĂREA DE JOS DIN GALAŢI

ISTORICUL FACULTATILOR TRANSFRONTALIERE SI MULTICULTURALE DE LA CAHUL IN COORDONAREA  UNIVERSITĂŢII „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI

 

            Facultăţile transfrontaliere şi multiculturale de la Cahul au fost create în cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos” în baza “Tratatului cu privire la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România, Republica Moldova şi Ucraina, a Protocolului de colaborare trilaterală între Guvernele României, Republicii Moldova şi Ucrainei”, semnat la Izmail la 4 iulie 1997 şi a “Convenţiei – cadru europeană, referitoare la cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale”, semnată la Madrid la 21 mai 1980.

            Facultăţile şi-au început activitatea în urma acordului miniştrilor învăţământului din Republica Moldova şi România, domnii Anatol Grimanschi şi Andrei Marga, la 4 octombrie 1999, având următoarea structură:

·         Facultatea de Filologie si Istorie;

·         Facultatea de Ştiinţe.

Începând cu anul universitar 2000-2001, facultăţile au funcţionat în baza “Protocolului de colaborare între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei a Republicii Moldova” semnat la Chişinău, la 11 iunie 2000, prin care s-a aprobat structura de la acea vreme şi cifrele de şcolarizare, confirmate de “Protocolul de colaborare între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului din Republica Moldova, pentru anul de învăţământ 2001-2002” semnat la Bucureşti, la 5 iulie 2001.

Începând cu anul universitar 2001-2002, învăţământul universitar transfrontalier şi multicultural avea următoarea structură:

1.      Facultatea de ştiinţe cu specializările:

·         Matematică – Informatică

·         Managementul firmei

2.      Facultatea de Ştiinţe inginereşti cu specializările:

·         Tehnologia şi controlul produselor alimentare

·         Inginerie economică în domeniul mecanic

3.      Facultatea de Filologie, Istorie şi Ştiinţe administrative cu specializările:

·         Filologie – Istorie

·         Administraţie publică locală

Începând cu anul universitar 2002 – 2003, autorităţile din Republica Moldova nu au mai acceptat funcţionarea facultăţilor pe teritoriul său, astfel încât activitatea a continuat în aceeaşi  structură la Galaţi. Pentru un an academic (2003 – 2004), cu studenţii anului I, funcţionarea facultăţilor s-a desfăşurat în spaţii de învăţământ din oraşul Tulcea. Seriile de studenţi “protejate” de protocolul dintre cele două ţări au continuat să studieze în spaţiile Universităţii de Stat „B. P. Haşdeu” din Cahul.

În cadrul facultăţilor menţionate, în anul universitar 2004-2005 erau cuprinşi un număr de 459 studenţi din Republica Moldova, România şi Ucraina – toţi având calitatea de bursieri ai statului român, după cum urmează:

 

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

Anul V

Total

Total

104

101

99

122

33

459

Din care:

IR

18

24

23

22

-

87

MI

17

15

18

20

-

70

IE

17

20

21

16

16

90

IPA

17

18

18

19

17

89

AP

18

-

-

20

-

38

MF

17

24

19

25

-

85

 

            La sfârşitul anului 2004 erau înregistrate două promoţii de absolvenţi:

Specializarea

Promoţia 2003

Promoţia 2004

Istorie – limbă şi lit. română

15

20

Matematică – informatică

12

20

Administraţie publică

-

15

Management

-

20

 

Facultăţile au funcţionat în anul academic 2004- 2005 în cadrul Universităţii de Stat din Cahul (pentru anii IV şi V),  care a pus la dispoziţie spaţii de învăţământ şi cămine pentru studenţi, şi în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (pentru anii I – III).

În structura Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, conform Hotărârii de Guvern nr. 916/11.08.2005, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 766/23.08.2005, erau cuprinse trei facultăţi:

·         Facultatea de Filologie, Istorie  şi Ştiinţe administrative din Cahul - Republica Moldova, cu specializările:

-          Administraţie publică

-          Istorie

-          Limba şi literatura română

·         Facultatea de Ştiinţe din Cahul - Republica Moldova,  cu specializările:

-          Matematică informatică

-          Matematică

-          Informatică

-          Management

-          Contabilitate şi informatică de gestiune

·         Facultatea de Ştiinţe Inginereşti din Cahul - Republica Moldova, cu specializările:

-          Ingineria produselor alimentare

-          Inginerie economică în domeniul mecanic

-          Inginerie mecanică.

În 02.08.2007 a fost emis de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România Ordinul nr.1646 cu privire la şcolarizarea cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor  aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene care studiază în România, ordin care avea să deschidă din  nou calea cooperării în domeniul ştiinţei, învăţământului şi culturii dintre România şi Republica Moldova.

Prin Hotărârea de Guvern nr.676/28.06.2007 privind domeniile de studii universitare de licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea, denumirea facultăţii s-a schimbat. Începând cu 01.10.2007, noua denumire  a devenit Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti, denumire care se păstrează şi în prezent.

Pentru următorii ani universitari (2008-2009 şi 2009-2010), facultatea a continuat cu o serie de specializări în lichidare după cum urmează:

Nr.crt.

Specializarea

Cod

Anul de studii

Număr studenţi

1.

Limba şi Literatura Română

LLR

Anul III

15

2.

Istorie

IST

Anul III

21

3.

Limbi Moderne Aplicate

LMA

Anul III

19

4.

Informatică

INF

Anul III

17

 

 

Nr.crt.

Specializarea

Cod

Anul de studii

Număr studenţi

5.

Automatică şi Informatică Aplicată

AIA

Anul III

11

6.

Finanţe Bănci

FB

Anul III

17

7.

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

CIG

Anul III

20

8.

Inginerie Mecanică

IM

Anii III, IV şi V

44

9.

Ingineria Produselor Alimentare

IPA

Anii III, IV şi V

52

10.

Ingineria şi Protecţia Mediului

IPM

Anii III şi IV

15

11.

Măsurători Terestre şi Cadastru

MTC

Anii III şi IV

36

Total

268

 

În urma şedinţei Biroului de Senat a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi din 17.03.2009, s-a hotărât ca studenţii  din anul IV de la Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi Inginereşti să urmeze cursurile în cadrul facultăţilor cu specializări omoloage din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Practic, acest lucru ar fi însemnat sfârşitul unei facultăţi cu o tradiţie de peste 10 ani,  pentru care factori decizionali, cadre didactice, persoane din anturajul facultăţii, oameni de bună credinţă  au depus eforturi susţinute pentru continuarea unei activităţi dorite şi de România dar, mai ales de tinerii cetăţeni din Republica Moldova. Coincidenţa a făcut ca în urma Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România nr.5442/18.10.2010, şi respectiv 5443.18.10.2010, privind şcolarizarea în învăţământul superior de stat în extensiunea Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi deschisă în cadrul Universităţii „ Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, a cetăţenilor de origine română din Republica Moldova, începând cu anul universitar 2010-2011, facultatea să primească din nou cifră de şcolarizare pentru studii de licenţă şi masterat pentru tinerii cetăţeni ai Republicii Moldova care doresc să se înscrie la studii în România, după cum urmează:

- la studii universitare de licenţă, la Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe umaniste, Economice şi Inginereşti  a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, au fost alocate un număr de 360 locuri bugetate din care, în urma concursului de admitere, prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România, s-au ocupat un număr de 340 locuri;

- la studii universitare de masterat, la Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe umaniste, Economice şi Inginereşti  a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, au fost alocate un număr de 120 locuri bugetate din care, în urma concursului de admitere, prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România, s-au ocupat un număr de 200 locuri (suplimentare cu 80 locuri pentru cele neocupate la extensiunea din Bălţi).

Activitatea  Facultăţii Transfrontaliere de Ştiinţe umaniste, Economice şi Inginereşti  a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi s-a reluat la 01.10.2010, facultatea dispunând de 11 specializări universitare de licenţă (cu şcolarizare la Cahul) şi 7 specializări de masterat (6 cu şcolarizare la Cahul şi una cu şcolarizare la Chişinău), conform listei anexate.

LISTA CU SPECIALIZĂRILE DE LA LICENŢĂ

ŞI PROGRAMELE DE MASTERAT ÎN DERULARE ÎNCEPÂND CU ANUL UNIVERSITAR 2010-2011

 

Nr.crt.

Specializare/Program de studiu

Observaţii

SPECIALIZĂRI  LICENŢĂ

 1.  

Administraţie publică

 

 1.  

Contabilitate şi informatică de gestiune

 

 1.  

Finanţe - bănci

 

 1.  

Management

 

 1.  

Limbi moderne aplicate

 

 1.  

Limba şi literatura română

 

 1.  

Istorie

 

 1.  

Informatică

 

 1.  

Ingineria produselor alimentare

2 grupe

 1.  

Inginerie economică în domeniul mecanic

2 grupe

 1.  

Ingineria şi protecţia mediului în industrie

 

PROGRAME DE STUDII – MASTERAT

1.

Administraţie publică şi integrare europeană

 

2.

Contabilitate şi audit

 

3.

Dreptul european al afacerilor

 

4.

Spaţiul românesc între orient şi occident

 

5.

Controlul, expertizarea şi securitatea alimentelor

 

6.

Metode avansate de proiectare şi analiză în ingineria mecanică

 

7.

Fitness şi loisir

in colaborare cu Universitatea de Stat de Educaţie fizică şi Sport - Chişinău

 

Ca o noutate, începând din anul 2010, există posibilitatea urmării simultane a cursurilor: şi la Universitatea Bogdan Petriceicu Haşdeu – Cahul, şi la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi – cu şcolarizare la Cahul. Planurile de învăţământ permit echivalarea reciprocă a unor discipline parcurse la fiecare din cele două universităţi.

In această perioadă, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi asigură corpul didactic (aproximativ 200 de cadre didactice, din care: 45 profesori universitari, 55 conferenţiari; 40 lectori şi şefi de lucrări; asistenţi şi preparatori) care, în funcţie de orar, se deplasează zilnic la Cahul. Corpul profesoral este completat cu cadre didactice aparţinând Universităţii de Stat B.P.Haşdeu din Cahul, Universităţii de Educaţie fizică şi Sport din Chişinău şi din alte centre universitare din Republica Moldova şi România.

Prin situarea oraşului Cahul la numai 65 km faţă de Galaţi, există condiţii optime pentru o bună funcţionare şi dezvoltare în continuare a facultăţilor de la Cahul în cadrul Euroregiunii Dunărea de Jos, asigurându-se şcolarizarea studenţilor moldoveni la Cahul, în aceleaşi condiţii cu cele oferite în centrele universitare din România.

 

 

                Rector,                                                                                       Decan,

Prof. univ.dr. ing. Iulian BÎRSAN                                   Conf.univ.dr.ing. Nicolae DIACONU